ÚNETE E PARTICIPA NO CAMBIO

Somos unha Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia constituída por un grupo de mulleres con inquietudes e desexos comúns de alcanzar a igualdade efectiva de oportunidades das mulleres con discapacidade

Últimas noticias

Entidades colaboradoras