Novas

19/04/2022 13:34:38
  • 2022

Na actualidade, tende a recoñecerse cada vez máis que os Dereitos Humanos son esenciais para acadar un desenvolvemento sostible.

Os principios e estándares dos DD.HH atópanse firmemente reflezados nun novo marco de desenrolo mundial, a Axenda 2030 e os seus 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

A Axenda 2030 ofrece oportunidades decisivas para fomentar a aplicacións dos Dereitos Humanos no mundo enteiro, evitando calquera tipo de discriminación. Por isto, desde a Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade (CEMUDIS), ponse en marcha o Porgrama para a revisión e evaluación en materia socio sanitaria e de dereitos da poboación con discapacidade a través do cal preténdese deseñar e elaborar un Catálogo de recursos para a protección dos Dereitos Humanos das mulleres e nenas con discapacidade.

Este é un proxecto de CEMUDIS, co aval de COCEMFE, financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 - Subvenciones 0,7 ano 2021 e cofinanciado pola Fundación ONCE e Instituto da Muller.