Novas

07/01/2019 9:07:02
  • 2019


Comunica a Conciencia é un proxecto financiado pola Fundación ONCE que ten como obxectivo o fomento do emprego dunha linguaxe inclusiva e non discriminatoria.

Realízanse obradoiros dirixidos a persoas profesionais e futuras profesionais, co fin de sensibilizar e concienciar sobre o emprego dunha linguaxe que non discrimine e que nomee a tódalas persoas por igual.

Asemade, optimízase o corrector ortográfico de ACADAR ‘Ventana Inclusiva’ para o seu uso no programa Microsoft Word.