Novas

09/02/2023 8:52:17
  • 2023

As accións de este programa están dirixidas a potenciar as capacidades e habilidades das mulleres con discapacidade, reivindicar dereitos e promover unha maior autonomía persoal co obxectivo final de desenvolver os seus proxectos de vida.

Programa financiado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF, resultado de todas as persoas contribuíntes que marcaron o recadro de Actividades de Interese Social, chamado tamén X Solidaria.

Contacta con nós e infórmate sobre o programa a través das canles habituais.