Novas

01/10/2020 10:13:57
  • 2020

A Secretaría Xeral da Igualdade, a través da resolución do 7 de maio de 2020, na que se estableceron as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, concedeu a ACADAR unha axuda económica para a consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes en bens e servizos derivados do mantemento ou funcionamento da entidade.