Novas

05/12/2019 9:45:30
  • 2019

Entre os meses de agosto de 2018 e novembro de 2019 un total de 53 mulleres con discapacidade de Ourense e Pontevedra foron beneficiarias do Servizo de Inclusión e Transición ao emprego.

As actuacións realizadas enmárcanse dentro do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9 "Promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación", financiado polo Fondo Social Europeo e a Consellería de Política Social.

Nos itinerarios levados a cabo durante agosto de 2018 e novembro de 2019, procurouse, por medio de accións individuais e grupais, incrementar as capacidades persoais, habilidades sociais e comunicativas, así como as competencias de cara a busca e consecución de empregro.