Novas

21/06/2019 18:11:49
  • 2019

A Secretaría Xeral da Igualdade, a través da Resolución do 7 de marzo de 2019, que estableceu as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás súas federacións, concede a ACADAR unha axuda económica para a consolidación do movemento asociativo, destinada a compen sar gastos correntes que orixien o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres.

(http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/resolucion-do-16-de-xullo-de-2019-das-xefaturas-territoriais-das-catro-provincias-galegas)