Novas

03/12/2018 10:18:25
  • 2018

Entre os meses de agosto e novembro, un total de 17 mulleres con discapacidade das provincias de Ourense e Pontevedra beneficiáronse do ‘Servizo de Inclusión e Transición ao Emprego para Mulleres con Discapacidade’. As actuacións realizadas están enmarcadas dentro do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9 ‘promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación’, financiado polo Fondo Social Europeo e pola Consellería de Política Social.

Durante os itinerarios levados a cabo, traballáronse a nivel individual e grupal, aspectos como autoestima, autoconcepto, habilidades sociais , comunicativas, habilidades prelaborais (fomentar o uso de novas tecnoloxías para a procura de emprego, mellorar a empregabilidade, ....), etc. Todos estes aspectos serven para incrementar e potenciar as capacidades das mulleres, así como mellorar a empregabilidade e avanzar no seu proceso de empoderamento.