Novas

05/01/2018 14:15:58
  • 2018

Proxecto cofinanciado por Obra Social La Caixa no que prestan servizo COGAMI ACADAR.

Dedaleira é un Servizo de Atención Sexolóxica único en toda Galicia e España, destinado ás persoas con discapacidade, o seu entorno afectivo -parellas e familiares- e as persoas do seu entorno social ou institucional. Está pensado e creado exclusivamente para acompañar e dar resposta ás necesidades sexuais das persoas cunha discapacidade determinada, desde un enfoque autónomo, profesional e científico.

Conta cunha unidade específica chamada “Querelar” que trata de asesorar legal e profesionalmente ás persoas con discapacidade en canto á actuación ante a sospeita dun feito delituoso contra a liberdade e indemnidade sexual (agresión, acoso, abuso, provocación, explotación sexual e/ou prostitución) así como de intervir terapéuticamente coa persoa que o viviu, e/ou coa familia e profesionais con implicación nos feitos.

Para máis información poden visitar a páxina web de Dedaleira.