Novas

04/12/2017 12:51:45
  • 2017

Entre os meses de xullo e novembro un total de 22 mulleres con discapacidade de Santiago e Vigo foron beneficiarias do servizo de apoio á inclusión sociolaboral. As actuacións realizadas están enmacardas dentro do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9 "Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación", financiado polo Fondo Social Europeo e a Consellería de Política Social.

Nos itinerarios levados a cabo durante estes meses traballáronse, tanto a nivel individual como grupal, aspectos como a autoestima, autoconcepto, habilidades sociais e comunicativas entre outras. Todos estes aspectos de cara a potenciar e incrementar as capacidades, mellorar a empregabilidade e avanzar no seu proceso de empoderamento.