Novas

29/12/2017 12:14:54
  • 2017

Este programa estivo dirixido ás mulleres con discapacidade en xeral, pero, en especial ás residentes en zonas rurais pouco poboadas. Foi financiado polo Fondo Social Europeo e pola Secretaría Xeral de Igualdade.

Permitiu proporciononarlles, ás mulleres participantes, unha atención integral, potenciando as súas capacidades e competencias para o desenvolvemento dunha vida máis autónoma e independiente.

As actuacións máis importantes que se desenvolveron foron:

  • Orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social.
  • Apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que puideran facilitar o seu proceso de integración social.
  • Atención psicolóxica.
  • Asesoramento xurídico.
  • Servizo de mediación intercultural e/ou familiar
  • Servizos ou medidas de apoio e orientación laboral.