Novas

  • Inicio
  • /
  • Novas
  • /
  • 2017
  • /
  • Programa para o acceso das mulleres en situación de exclusión social ao traballo remunerado
11/12/2017 13:18:28
  • 2017

Proxecto financiado pola Consellería de Política Social do Concello de Santiago que tivo como finalidade o acompañamento das mulleres no acceso ao traballo remunerado mediante a captación na toma de decisións, na consciencia das capacidades, no aumento dun autocoñecemento positivo, na mellora do autoconcepto e en estratexias de comunicación eficaz, ademáis de dar a coñecer as diferentes técnicas de procura de emprego.

Este proxecto levouse a cabo a través de obradoiros nos que se abordan temáticas de: autoconcepto, comunicación eficaz, autocoñecemento e motivación laboral.