Biblioteca

Guía básica para o uso inclusivo e non discriminatorio da lingua castelá

Con esta guía, queremos ofrecer unha serie de orientacións para lograr o uso dunha linguaxe inclusiva e non discriminatoria. Tamén pretendemos visibilizar ás mulleres, así como ás persoas que, por pertencer a determinados colectivos, permanecen excluídos ou, no seu caso, son erroneamente incluídos.

A linguaxe é a ferramenta principal que utilizamos para comunicarnos e con ela construímos a realidade. O noso pensamento é condicionado pola linguaxe e, por tanto, este pode incluír ou excluír a determinados grupos de persoas. Baixo o uso xenérico do masculino ocultamos, case sempre, a presenza da muller.

Ofrecémosvos unha serie de recursos para lograr unha linguaxe inclusiva e non discriminatoria.

 

Esta guía elabórase dentro do proxecto Comunica a conciencia.