Privacidade

Política de Privacidade.

Toda a información recollida no website www.acadar.org é totalmente anónima e o seu uso é, sobre todo, para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.

Tratamento dos datos de carácter persoal.

A Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia (ACADAR) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Dublín nº 3 baixos – Santiago de Compostela (A Coruña), con CIF nº G70223417, correo electrónico info@acadar.org e teléfono 674 073 092 – 674 139 837.

De acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos así como en materia de servizos de sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website www.acadar.org, ou calquera outro, a ACADAR sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada de cara aos nosos usuarios, para fins internos de ACADAR e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

ACADAR comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e o do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose ACADAR o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante petición escrita dirixida a ACADAR, en Rúa Dublín nº 3 baixos, 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña).

Formulario de Contactos

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos na páxina web, serán incorporados nun ficheiro titularidade da Asociación ACADAR, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Así mesmo, ACADAR infórmalle da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo Rúa Dublín nº 3 baixos, 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña), ou por correo electrónico á dirección info@acadar.org. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.