Organigrama

 

 

A Xunta Directiva electa para a lexislatura 2014-2018 é a seguinte:

   
Presidenta Mónica Álvarez San Primitivo
Vicepresidenta Juana Mª Tubío Ordóñez 
Secretaria Mª Jesús Pérez Piñeiro
Tesoureira Amalia Blanco Piñeiro
Vogal Ángela Labandeira Mirazo
Vogal Cristina Delgado López
Vogal Laura Quintas Lorenzo
Vogal Teresa Lagos Sanmartín
Vogal Begoña Piñeiro Rodríguez
Vogal Rosalía Sánchez López