Novas

01/12/2016 14:48:39
  • Anterior

Realización de accións de prevención da violencia no marco do programa financiado pola Fundación La Caixa, que se desenvolveu en varias comunidades autónomas. En Galicia, iste programa executouse por ACADAR xunto coa colaboración de COGAMI en Santiago, Lugo, Vigo e Ferrol, así mesmo nos Concellos de Ordes, Chantada e Vilagarcía, para a realización de grupos de mulleres.

Dentro de este programa, leváronse a cabo as seguintes accións:

  • Talleres de soporte psicosocial.
  • Talleres de seguimento e consolidación de grupos de mulleres con discapacidade.
  • Derivacións ao Programa Incorpora.
  • Atención Psicolóxica individualizada ás mulleres con discapacidade.

A súa duración foi de 11 meses (Xaneiro-Novembro).