Novas

01/01/2017 14:38:26
  • Anterior

O obxectivo principal de este programa foi a captación de mulleres con discapacidade a través de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral con acompañamento, co fin de facilitar a súa inserción sociolaboral. Nestes itinerarios incluíronse accións que permitiron a adquisición do desenvolvemento de habilidades sociais e hábitos prelaborais das mulleres participantes.

Este proxecto foi financiado polo Fondo Social Europeo e a Dirección Xeral de Inclusión Social.? Así mesmo, colaboraron diversas entidades municipais facilitadores do desenvolvemento das accións coas mulleres que participaron.