Novas

01/01/2017 13:45:24
  • Anterior

Financiado poloConcello de Santiago de Compostela, iste proxecto tivo como obxecto acompañar ás mulleres no acceso ao traballo remunerado mediante a capacitación da toma de decisión, a consciencia das capacidades, o aumento do autocoñecemento positivo, na mellora do autoconcepto e nas estratexias de comunicación eficaz. Así mesmo, déuselles información de diferentes técnicas e ferramentas de procura de emprego. Foi desenvolto a través de obradoiros.