Novas

23/04/2018 12:14:40
  • 2018

Este proxecto está financiado pola Consellería de Política Social do Concello de Santiago de Compostela.

O obxectivo deste proxecto é o acompañamento das mulleres no acceso ao traballo remunerado mediante a captación na toma de decisións, na consciencia das capacidades, no aumento dun autocoñecemento positivo, na mellora do autoconcepto e en estratexias de comunicación eficaz, ademáis de dar a coñecer as diferentes técnicas de procura de emprego.

Levaránse a cabo unha serie de obradoiros onde se traballarán temáticas relaciondas co autoconcepto, a comunicación eficaz, o autocoñecemento e a motivicación laboral, así como a iniciación nas TICS.