Biblioteca

Xanela Inclusiva

Xanela Inclusiva e Ventana Inclusiva son  unhas aplicaciones correctora de estilo para un uso inclusivo e non discriminatorio da lingua galega e castelá. Ambos correctores están financiados pola Fundación ONCE.

A linguaxe é a ferramenta principal que utilizamos para comunicarnos. Esta ten o poder de incluír ou excluír a unha persoa do conxunto. A linguaxe inclusiva é non discriminatoria e aquela que nomea a tódalas persoas, que non discrimina nin ignora ás persoas, con independencia da súa condición de sexo, xénero, relixión, orixe, idade, etc. Tódalas persoas son tratadas con respecto e por igual, evitando o uso de palabras que poidan resultar ofensivas ou se basean en estereotipos, tamén aquelas que invisibilizan ás persoas.

Os correctores, detectan o emprego de linguaxe sexista e discriminatoria reformulando e ofrecendo termos non sexistas e inclusivos.

Os correctos, desenvolvidos por imaxin|software, están dispoñibles de maneira gratuíta para a súa descarga*.

Unha vez descargado e instalado, poderás atopar na carpeta de instalación a “Guía básica para o uso inclusivo e non discriminatorio da lingua castelá” e a "Guía básica para o uso inclusivo e non discriminatorio da lingua galega".

 

Descarga Ventana Inclusiva para Writer de LibreOffice:

Descarga Xanela Inclusiva para Writer de LibreOffice:

Descarga Xanela Inclusiva e Ventana Inclusiva para Word de Microsoft Office:

*Ao descargar o corrector para Word, terás automáticamente ambas versións, en castelán e en galego.